top of page

mar, 29 mar

|

Zoom

Giới thiệu tổng quan về hệ thống thiết lập mục tiêu OKRs theo trường phái Agile

Làm thế nào để bạn hoạch địch và triển khai chiến lược của tổ chức trong chu kỳ từ 3 đến 6 tháng ? Làm cách nào để kết nối và hướng sự tập trung của đội ngũ làm việc vào mục tiêu quan trọng nhất ?

Registration is closed
See other events
Giới thiệu tổng quan về hệ thống thiết lập mục tiêu OKRs theo trường phái Agile
Giới thiệu tổng quan về hệ thống thiết lập mục tiêu OKRs theo trường phái Agile

Horario y ubicación

29 mar 2022, 19:00

Zoom

Invitados

Acerca del evento

Tại sao OKRs là công cụ hoạch định công việc  tốt nhất trong môi trường kinh doanh biến động ? 

Làm cách nào để thiết lập Mục Tiêu, Kết Quả Then chốt và Hành Động 

Làm cách nào để đo lường và quản lý OKRs

Văn hóa nào mà tổ chức cần có để xây dựng OKRs ?

Topic: OKR Intro

Time: Mar 29, 2022 07:00 PM Vietnam

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83564536503

Compartir este evento

bottom of page